Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektów uchwał w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektów uchwał w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 29 kwietnia  2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin, zarządzam:
§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami  projektów uchwał stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin:
1)    Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/71/2004 Rady Gminy Krzęcin z dnia 10 marca 2004 r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzęcin, dotyczy sołectw:
a)    sołectwa Chłopowo - załącznik Nr 1,
b)    sołectwa Granowo - załącznik Nr 2,
c)    sołectwa Krzęcin - załącznik Nr 3,
d)    sołectwa Nowy Klukom - załącznik Nr 4,
e)    sołectwa Objezierze - załącznik Nr 5,
f)    sołectwa Rakowo - załącznik Nr 6,
g)    sołectwa Słonice - załącznik Nr 7,
h)    sołectwa Żeńsko - załącznik Nr 8.
2)    Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/101/2004 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzęcin: Kaszewo, Mielęcin i Przybysław.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectw Gminy Krzęcin posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektów uchwał poddanych konsultacjom.
§ 2. Konsultacje odbędą się  w formie:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, w terminie od 15 stycznia 2019r. do 29 stycznia 2019r. (do godz. 15.30).
2) zbierania uwag ustnych od 15 stycznia 2018r. do 29 stycznia 2018r.,
(do godz. 15.30),złożonych w Urzędzie Gminy Krzęcin (pok. nr 13), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu.
§ 3.1. Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem uchwał Rady Gminy w Krzęcinie będzie dostępna u sołtysów, oraz na stronach: www.krzecin.pl i www.bip.krzecin.pl.
2.    Obwieszczenie o konsultacjach, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia zostanie zamieszczone w gablotach wszystkich sołectw Gminy Krzęcin,.
3.    Formularz konsultacyjny udostępnia się do pobrania w Sekretariacie Urzędu, u sołtysów oraz na stronach internetowych, o których mowa w  § 3  niniejszego zarządzenia.
4.     Miejscem składania formularzy jest Urząd Gminy w Krzęcinie:
1)    sekretariat
2)    pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
3)    Formularze można również  przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail:  ugk.zamowienia@gmail.com w terminie od 15 stycznia 2019r. do 29 stycznia 2019r.(do godz. 15.30).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  pracownikowi Urzędu Gminy w Krzęcinie zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, Panu mgr inż. Dariuszowi Kusalowi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. 1 Propozycja - zmiana statutu 8 sołectw.docx (DOCX, 27KB) 2019-01-09 13:19:28 133 razy
2 Zał. 2 UCHWAŁA zmiana statutu 3 sołectw.docx (DOCX, 23KB) 2019-01-09 13:19:28 141 razy
3 Zał. 3 obwieszczenie.pdf (PDF, 46KB) 2019-01-09 13:19:28 139 razy
4 Zał. 4 Formularz_konsultacji.doc (DOC, 32KB) 2019-01-09 13:19:28 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 09-01-2019 13:19:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 09-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 09-01-2019 13:19:28