Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 88/2011 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 4 czerwca  2018 roku

w  sprawie wprowadzenia zmian w  Zarządzeniu Nr 88/2011 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęcin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 88/2011 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęcin, zmienionym Zarządzeniem wewnętrznym Nr 88a/2012 Wójta Gmi-ny Krzęcin z dnia 15 października 2012 r. wprowadza się zmianę, w wyniku której Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin stanowiąca Załącznik Nr2 do tego zarządzenia przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie do zapoznania się ze zmienianym zarządzeniem o którym mowa powyżej, niniejszym zarządzeniem i załącznikami  do tych zarządzeń oraz do przestrzegania zasad zawartych  w tych dokumentach.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Inspektorowi Ochrony Da-nych Osobowych w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.

§4. Załącznik do zarządzenia zawiera informacje prawnie chronione i nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 06-06-2018 13:01:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 06-06-2018 13:01:20