Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku

Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia.
2.    Do realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej” wybieram:
1) Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach:
a) Gminny Klub Sportowy „KLON” Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 30.550,00 zł;
b) Klub Sportowy „Gryf” Objezierze z siedzibą w Objezierzu i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 19.650,00 zł;
c)  Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Granowo z siedzibą w Granowie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 11.650,00 zł;
d) Klub Sportowy „Orzeł” Żeńsko z siedzibą w Żeńsku i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 11.650,00 zł.
2) Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin:
a) Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 1.500,00 zł.

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2018 11:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2018 11:27:45