Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR  9/2018

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

w sferze działalności pożytku publicznego w 2018 roku

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16-17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
i Uchwały Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
w 2018 roku pn.:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;

2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

§2. 1. Wysokość środków zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2018 na dotacje realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego
w zakresie, o którym mowa wyżej, wynosi:

  1. Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach - 73.500,00 zł;
  2. Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin - 1.500,00 zł.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3. 1.W celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, o których mowa wyżej wójt powołuje komisję konkursową.

2. Wyboru na członka komisji konkursowej, spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się w drodze losowania, jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc przeznaczonych dla organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy.

3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzęcin.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 ogłoszenie o konkursie.docx (DOCX, 127.82Kb) 2018-02-08 14:40:24 196 razy
2 Załącznik Nr 2 Regulamin..docx (DOCX, 38.53Kb) 2018-02-08 14:40:24 174 razy
3 Formularz_oferty_2016.doc (DOC, 273.50Kb) 2018-02-08 14:40:24 321 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 08-02-2018 14:37:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kusal 08-02-2018 14:40:24